Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 30.06.2008 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından faaliyet iznini almıştır. Ayrıca TS EN 17025 Standardı şartlarını sağlayarak dört parametre de (Toplam Koliform, Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri,Küf-Maya Sayımı ,Salmonella spp.)  14.12.2009 tarihinde AKREDİTE olmuştur.

Laboratuvarda bir Biyolog iki Gıda Teknikeri çalışmakta olup bu birimde karşılıklı etkilenmeyi önleyecek şekilde birbirinden bağımsız olarak beş bölümden (Besiyeri Hazırlama, Numune Hazırlama ve Ekim, İnkübasyon Odası, Yıkama Odası, Personel Odası) oluşmaktadır.

Laboratuvarda analizlerde kullanılacak tüm kimyasallar ve besiyerleri, tüm alet ve ekipmanlar mevcut olup bu birimde tüm gıda ürünlerinde mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarda kullanılan tüm ölçüm ekipmanları nın kalibrasyonları,akredite kalibrasyon laboratuvarlarında veya izlenebilirliği kontrol altına alınmış kalibrasyon laboratuvarlarında yaptırılmakta, ayrıca kalibrasyonu yaptırılmış referans standartlar ile günlük doğrulama işlemleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Laboratuvarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarının doğruluğunu sağlayan şartlar referans malzemeler kullanılarak kontrol edilmektedir. Ayrıca laboratuarda analiz sonuçları ve kalitesini güvence altına almak için Uluslar arası ve Ulusal Yeterlilik testlerine katılım sağlanarak sistemin işlerliği kontrol altında tutulmaktadır.

BÖLÜMLER

BESİYERİ HAZIRLAMA

Bu bölümde Saf Su Cihazı, Su Banyosu, Otoklav, Analitik Terazi, Manyetik Karıştırıcı cihazları bulunmakta olup besiyeri hazırlanmakta ve besyeri  sterilizasyonu işlemleri gerçekleştirilmektedir.NUMUNE HAZIRLAMA VE EKİM
Bu bölümde Güvenlik Kabini, Analitik Terazi, Stomacher Cihazı, Otomatik Bek ve Tüp Karıştırıcı cihazları bulunmaktadır. Numune Hazırlama ve Ekim bölümünde analize alınacak numuneler hazırlanır ve ekim işlemleri aseptik şartlarda gerçekleştirilir.İNKÜBASYON ODASI
Bu bölümde Su Banyosu, Koloni Sayacı, Mikroskop, bir Soğutmalı İnkübatör, üç Isıtmalı İnkübatör ve Eliza cihazları bulunmaktadır. İnkübasyon bölümünde yapılan analizlerin inkübasyon işlemleri gerçekleşmektedir.

 
 
 
 


YIKAMA ODASI
Bu bölümde Sterilizatör, Otoklav ve Bulaşık Makinesi  bulunmaktadır. Analizlerde kullanılan tüm malzemelerin sterilizasyon ve yıkama işlemleri gerçekleşmektedir.


 

Teklif Verin

Analiz detaylarınızı bize ulaştırın,fiyat teklifiniz kısa sürede elinize ulaşsın.

İletişim